ฐานข้อมูล สสอ.
ฐานข้อมูล รพ.สต.
ทำเนียบ
การเงิน การคลัง
อัตรากำลัง จนท
ข้อเสนอแนะ

ประชุมวิชาการการพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ 4.0 ก้าวต่อไปเพื่อระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มั่นคง และการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560
23 สิงหาคม 2560 15:14    ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย    อ่าน 17813  


ประชุมวิชาการ
***ขออภัยค่ะ....ปิดรับลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ท่านสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่หน้างาน***
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป
จำนวน 5000 ท่าน   24 ส.ค. 60, 08:30 ถึง 26 ส.ค. 60, 16:30
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์หอกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ขึ้นด้านบน