ประชุมวิชาการการพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ 4.0 ก้าวต่อไปเพื่อระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มั่นคง และการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560
23 สิงหาคม 2560 15:14    สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย    อ่าน 19678  


ประชุมวิชาการ
***ขออภัยค่ะ....ปิดรับลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ท่านสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่หน้างาน***
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป
จำนวน 5000 ท่าน   24 ส.ค. 60, 08:30 ถึง 26 ส.ค. 60, 16:30
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์หอกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์หลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบปฐมภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission)
1.การปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข (2560-2579)
2. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา ..
ขึ้นด้านบน