ลงทะเบียนประชุม1
ผลงาน
ใบชำระเงิน
ตรวจสอบ
สรุป
แจ้งข้อมูลลงทะเบียน

การประชุมวิชาการสาธารณสุขประเทศไทย
16 สิงหาคม 2561 17:09    สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย    อ่าน 8693  


การประชุมวิชาการสาธารณสุขประเทศไทย
การประชุมวิชาการสาธารณสุขประเทศไทย
ลงทะเบียนประชุมคลิ๊กที่นี่พร้อมรับกระเป๋าที่ระลึกรายชื่อโรงแรม
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
1.นายวิเชียร สุวรรณรัตน์ สสอ.แม่ฟ้าหลวง โทร 084-0420818
2.นายบุญมี แก้วจันทร์ สสอ.เทิง โทร 081-7249501
3.นายศักดิ์ดา ธานินทร์ สสอ.แม่จัน โทร 090-8931030เพิ่มเติม


การชำระค่าลงทะเบียนผ่าน KTB net Bank


กลุ่มเป้าหมาย -
จำนวน 1 ท่าน   5 ก.ย. 61, 08:00 ถึง 7 ก.ย. 61, 00:00
ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์หลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบปฐมภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission)
1.การปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข (2560-2579)
2. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา ..
ขึ้นด้านบน