การประชุมวิชาการสาธารณสุขประเทศไทย
22 มิถุนายน 2561 09:41    สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย    อ่าน 2462  


การประชุมวิชาการสาธารณสุขประเทศไทย
การประชุมวิชาการสาธารณสุขประเทศไทย
ลงทะเบียนประชุมคลิ๊กที่นี่

โรงแรม


กลุ่มเป้าหมาย -
จำนวน 1 ท่าน   22 มิ.ย. 61, 08:00 ถึง 30 มิ.ย. 61, 00:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์หลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบปฐมภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission)
1.การปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข (2560-2579)
2. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา ..
ขึ้นด้านบน