ฐานข้อมูล สสอ.
ฐานข้อมูล รพ.สต.
ทำเนียบ
การเงิน การคลัง
อัตรากำลัง จนท
ข้อเสนอแนะ

20/60 : โครงการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2560
10 กรกฏาคม 2560 22:21    ประกาศทั่วไป    ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย    อ่าน 905  

โครงการประชุมวิชาการ
การพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ 4.0 “ก้าวต่อไปเพื่อระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มั่นคง”
Next step: 4.0 Stable of primary health system
และการประชุมวิชาการระดับประเทศ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ขึ้นด้านบน