ลงทะเบียนประชุม1
ผลงาน
ใบชำระเงิน
ตรวจสอบ
สรุป
แจ้งข้อมูลลงทะเบียน

ประชุมวิชาการการพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ 4.0 ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ปี2560
  20 กรกฏาคม 2560 15:11    สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย     อ่าน 1209  


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการ การพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ 4.0 ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ค.2560 ณ โรงแรมธรรมรินทรงธนา อฺ.เมือง จ.ตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม1,150 คน
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์หลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบปฐมภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission)
1.การปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข (2560-2579)
2. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา ..
ขึ้นด้านบน