ฐานข้อมูล สสอ.
ฐานข้อมูล รพ.สต.
ทำเนียบ
การเงิน การคลัง
อัตรากำลัง จนท
ข้อเสนอแนะ

ประชุมวิชาการการพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ 4.0 ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ปี2560
  20 กรกฏาคม 2560 15:11    ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย     อ่าน 491  


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการ การพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ 4.0 ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ค.2560 ณ โรงแรมธรรมรินทรงธนา อฺ.เมือง จ.ตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม1,150 คน
ขึ้นด้านบน