ฐานข้อมูล สสอ.
ฐานข้อมูล รพ.สต.
ทำเนียบ
การเงิน การคลัง
อัตรากำลัง จนท
ข้อเสนอแนะ
ผู้บริหาร กลับหน้าแรก ..
สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี <br> ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

นายประพัทธ์ ธรรมวงศา

สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

ข้อมูลส่วนตัว
หัวหน้าส่วนราชการ
ผลงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
ติดต่อ
โทร.999-9999999
ทำเนียบผู้บริหาร
นายประพัทธ์ ธรรมวงศา
สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
19 พ.ค. 60 ถึง ปัจจุบัน
ขึ้นด้านบน