ลงทะเบียนประชุม1
ผลงาน
ใบชำระเงิน
ตรวจสอบ
สรุป
แจ้งข้อมูลลงทะเบียน

ลงทะเบียนส่งผลงานวิชาการ
  5 สิงหาคม 2561 12:23    บทความทั่วไป    สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย    อ่าน 1156  


 

การประชุมวิชาการสาธารณสุขประเทศไทย
ลงทะเบียนส่งผลงานวิชาการคลิ๊กที่นี่

หนังสือโครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขประเทศไทย 2561 ดาวโหลด 

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์หลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบปฐมภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission)
1.การปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข (2560-2579)
2. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา ..
ขึ้นด้านบน