ลงทะเบียนประชุม1
ผลงาน
ใบชำระเงิน
ตรวจสอบ
สรุป
แจ้งข้อมูลลงทะเบียน
เกี่ยวกับเรา กลับหน้าแรก ..
สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (THAPHA)
ข้อมูลการติดต่อ
เลขที่ 88 /20 อาคาร 5 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ติดต่อ : 089-8617199

Copyright@2015 THAPHA
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
จำนวนผู้เข้าชม | วันนี้ : 75 | สัปดาห์นี้ : 495 | ทั้งหมด : 18814
สร้างหน้านี้ใน 0.463 วินาที

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์หลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบปฐมภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission)
1.การปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข (2560-2579)
2. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา ..
ขึ้นด้านบน