ฐานข้อมูล สสอ.
ฐานข้อมูล รพ.สต.
ทำเนียบ
การเงิน การคลัง
อัตรากำลัง จนท
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ใกล้จะมาถึง
ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการการพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ 4.0 ก้าวต่อไปเพื่อระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มั่นคง และการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560
24 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2560   ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์หอกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รายละเอียด .. คลิก !!
ข่าวประชาสัมพันธ์
15 ส.ค. 60  33/60 : ขอเชิญสมัครและเข้าร่วมแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน (กีฬาเชื่อมความสามัคคี) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
15 ส.ค. 60  32/60 : หนังสือเชิญ ประชุมวิชาการการพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ 4.0 ก้าวต่อไปเพื่อระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มั่นคง และการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560
15 ส.ค. 60  31/60 : หนังสือเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการคัดเลือกประกวดผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2560
15 ส.ค. 60  30/60 : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการระดับประเทศ ของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐
13 ส.ค. 60  29/60 : ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ "แข่งกอล์ฟการกุศล" (ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟกุมภวาปี)
13 ส.ค. 60  28/60 : เส้นทางการศึกษาดูงานในการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2560
8 ส.ค. 60  27/60 : โครงการประชุมวิชาการ “ก้าวต่อไปเพื่อระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มั่นคง” และการประชุมวิชาการระดับประเทศ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
2 ส.ค. 60  26/60 : โครงการประชุมเสวนา “การแพทย์ปฐมภูมิและคณะกรรมการสุขภาพระดับอาเภอในฝันกับความท้าทายด้านบทบาทและ สมรรถนะวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในการร่วมขบวนขับเคลื่อนนโยบาย”

ข่าวประกาศทั้งหมด
ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี <br> ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
นายประพัทธ์ ธรรมวงศา
สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

เพลงมาร์ชชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
ลิงค์ Banner
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
ศจย ควบคุมยาสูบ
คกก สุขภาพแห่งชาติ
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สุขปลอดเหล้า
สุขภาพภาคประชาชน
สพช
รายงานสถานการณ์สุขภาพไทย
วารสารหมออนามัย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สปสช
สภาการสาธารณสุขชุมชน
สมาคมหมออนามัย
สสส
สืบสานพระราชดำริ
เครือข่ายลดอุบัติเหตุ
เว็บหน่วยงาน
คกก สุขภาพแห่งชาติ 2
กระทรวงสาสุข

Copyright@2015 THAPHA
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
จำนวนผู้เข้าชม | วันนี้ : 8 | สัปดาห์นี้ : 8 | ทั้งหมด : 7470
สร้างหน้านี้ใน 0.392 วินาที

ขึ้นด้านบน