กิจกรรมที่ใกล้จะมาถึง
การประชุมวิชาการสาธารณสุขประเทศไทย
การประชุมวิชาการสาธารณสุขประเทศไทย
5 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561   หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

รายละเอียด .. คลิก !!
ข่าวประชาสัมพันธ์
12 ก.ค. 61  15/61 : ขอข้อมูลอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปี2561
8 ก.ค. 61  14/61 : ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย วันที่ 10 ก.ค.2561
8 ก.ค. 61  13/61 : ขอข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรดีเด่น ปี 2561
21 มิ.ย. 61  12/61 : ตัวอย่าง Format Poster Presentation
21 มิ.ย. 61  11/61 : แบบประเมินผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
21 มิ.ย. 61  10/61 : แบบประเมินผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
21 มิ.ย. 61  9/61 : รูปแบบเอกสารการส่งประกวดผลงานวิชาการ สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
21 มิ.ย. 61  8/61 : ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยระดับประเทศ ประจำปี 2561
21 มิ.ย. 61  7/61 : ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำ 2561
20 ส.ค. 60  43/60 : แบบฟอร์มหนังสือเชิญ ประชุมชมรมสาธารณสุขระดับประเทศ ปี 2560
20 ส.ค. 60  42/60 : หนังสือ ชสท 9260 ส่งประกาศผลการประเมินคัดเลือก ปี 2560 ให้ประธาน ชสท ทุกระดับ
20 ส.ค. 60  41/60 : หนังสือ ชสท 8760 เชิญจัดบูธนิทรรศการ ประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขระดับประเทศไทย ปี 2560
20 ส.ค. 60  40/60 : หนังสือ ชสท 8660 เชิญผู้เกี่ยวข้อง ประชุมชมรม สสอ.ระยอง รพ.สต.ท่าทอง
20 ส.ค. 60  39/60 : หนังสือ ชสท 8560 เชิญ คณะกรรมการ ประชุมชมรมสาธารณสุขระดับประเทศ 24 ส.ค.60
20 ส.ค. 60  38/60 : หนังสือ ชสท 8460 เชิญร่วมเป็นเกียรติ และประชุมชมรมสาธารณสุขระดับประเทศ ปี 2560
20 ส.ค. 60  37/60 : หนังสือ ชทส 7960 ขอเชิญรับรางวัล ประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขระดับประเทศ ปี 2560
20 ส.ค. 60  36/60 : กำหนดการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งปรเทศไทย 24 - 26 ส.ค.60
20 ส.ค. 60  35/60 : สรุปผลการประเมินคัดเลือก รพ.สต. สสอ. ดีเด่น ปี 2560 เรียงตามระดับประเทศ ภาค เขต จัวหวัด
20 ส.ค. 60  34/60 : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดผลงานวิชาการยอดเยี่ยม (ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2560)
15 ส.ค. 60  33/60 : ขอเชิญสมัครและเข้าร่วมแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน (กีฬาเชื่อมความสามัคคี) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

ข่าวประกาศทั้งหมด
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี <br> นายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
นายประพัทธ์ ธรรมวงศา
สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
นายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

เพลงมาร์ชชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
ลิงค์ Banner
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
ศจย ควบคุมยาสูบ
คกก สุขภาพแห่งชาติ
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สุขปลอดเหล้า
สุขภาพภาคประชาชน
สพช
รายงานสถานการณ์สุขภาพไทย
วารสารหมออนามัย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สปสช
สภาการสาธารณสุขชุมชน
สมาคมหมออนามัย
สสส
สืบสานพระราชดำริ
เครือข่ายลดอุบัติเหตุ
เว็บหน่วยงาน

Copyright@2015 THAPHA
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
จำนวนผู้เข้าชม | วันนี้ : 60 | สัปดาห์นี้ : 151 | ทั้งหมด : 7867
สร้างหน้านี้ใน 0.111 วินาที

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์หลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาระบบปฐมภูมิมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ (Mission)
1.การปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข (2560-2579)
2. พัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้คนไทยมีภาวะสุขภาพยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา ..
ขึ้นด้านบน